Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Thêm sản phẩm vào giao dịch, khách hàng tiềm năng và báo giá

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật cuối cùng: Tháng Mười Một 22, 2021.

Trong khách hàng tiềm năng, giao dịch, báo giá và hóa đơn, bạn có thể chọn sản phẩm. Tùy chọn này sẽ giúp bạn ghi nhớ lựa chọn của khách hàng, tính toán số tiền giao dịch và sau đó thu thập phân tích.

Trong Bitrix24, không có sự phân chia thành hàng hóa và dịch vụ. Tất cả các mặt hàng được gọi là Sản phẩm.

Sản phẩm dưới dạng CRM

Sản phẩm được đặt trong một tab riêng biệt.

products_tab.jpg

Ở trên cùng, có  các nút Thêm sản phẩm  và Chọn sản phẩm.

buttons.jpg

Nút Thêm sản phẩm thêm một  dòng khác vào biểu mẫu sản phẩm, trong đó bạn có thể chọn một mục.

add_product.jpg

Nút Chọn sản phẩm  dẫn đến danh mục sản phẩm, nơi bạn có thể chọn các mặt hàng mong muốn và thêm chúng vào biểu mẫu bằng cách nhấp đúp.

select_product.jpg

Có hai nút cài đặt trên trang. Bạn có thể chọn các trường để hiển thị trong bảng sản phẩm, chẳng hạn như giảm giá và thuế.

settings.jpg

Khi bạn nhấp vào thanh tìm kiếm, các mục cuối cùng bạn đã sử dụng sẽ được hiển thị. Nếu bạn bắt đầu nhập tên sản phẩm, bạn sẽ thấy kết quả tìm kiếm.

product_name.jpg

Bảng hiển thị các mẫu mã mà mỗi sản phẩm có. Bạn có thể chỉ định màu sắc, kích thước hoặc thông số khác mà khách hàng cần.

variants.jpg

Chỉ định số lượng và giá sẽ tự động xuất hiện từ biểu mẫu sản phẩm. Nếu cần thiết, giá có thể được thay đổi trực tiếp trong hình thức giao dịch.

quantity.jpg

Sau khi bạn đã thêm các mặt hàng, số lượng được chỉ định, chiết khấu và thuế, hãy lưu các thay đổi. Số lượng sản phẩm sẽ trở thành số tiền thỏa thuận.

total_amount.jpg

Số tiền sản phẩm và số tiền giao dịch sẽ được hiển thị trong biểu mẫu.

product_card.jpg

Số tiền của thỏa thuận không nhất thiết phải bằng số lượng sản phẩm. Đọc tất cả các chi tiết trong bài viết Tổng số tiền chế độ tính toán.