Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Trường khách hàng trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng / giao dịch

Stacy Smith

Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật cuối cùng: Tháng Một 23, 2023.


Khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch hầu như luôn được liên kết với một liên hệ hoặc một công ty.

Sử dụng trường Khách hàng trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng/giao dịch để thiết lập liên kết này.

Client field

 

Cách thức hoạt động

Bạn luôn có thể tìm thấy liên hệ hoặc công ty hiện có. Chỉ cần bắt đầu nhập tên của liên hệ hoặc công ty vào trường Khách hàng.

Select contact

Việc tìm kiếm được thực hiện theo tên, số điện thoại và địa chỉ email.

Nếu không tìm thấy gì, bạn có thể tạo một liên hệ hoặc công ty mới chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Create a new contact

Liên hệ hoặc công ty mới sẽ có một dấu hiệu tương ứng.

New mark

Nếu bạn đã tạo một liên hệ và một công ty trong một hình thức giao dịch cùng một lúc, Bitrix24 sẽ tự động liên kết chúng.

Link to contact

Bạn có thể ẩn trường này hoặc một trong các bộ phận của nó bằng cách nhấp vào nút bánh răng.

Hide field

Trong trường hợp bạn cần quay lại và hiển thị trường này trong biểu mẫu thực thể, bạn có thể nhấp vào nút Chọn trường  và tìm trường này.

Select field