Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Người nhận ẩn

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 23 tháng 12 năm 2022.


Bạn có thể thêm người dùng, phòng ban hoặc nhóm làm việc/dự án cụ thể làm người nhận tin nhắn Nguồn cấp dữ liệu.

Nếu bạn thêm một nhóm làm việc/dự án riêng tư (không hiển thị với những người không phải là thành viên) vào danh sách người nhận thông báo Nguồn cấp dữ liệu, thì những nhân viên không phải là thành viên của nhóm làm việc/dự án này sẽ thấy dấu hiệu Người nhận bị ẩn thay vì tên nhóm làm việc/dự án .

hidden_recipient.jpg

Tác giả của thư và các thành viên nhóm làm việc/dự án sẽ thấy tên của nhóm làm việc/tên dự án trong danh sách người nhận:

dark_agents.jpg

Đọc thêm về nhóm làm việc và dự án trong bài viết - Dự án & nhóm làm việc trong Bitrix24 .