Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

nhóm làm việc

Bất kỳ sự kết hợp nào của nhân viên đều có thể được tập hợp thành một nhóm làm việc chứa tất cả các công cụ tổ chức và mạng xã hội cần thiết để tối ưu hóa hoạt động và sử dụng các phương thức liên lạc hiệu quả cao có sẵn trong Bitrix24.

Any không chỉ lưu trữ các tệp và dữ liệu quan trọng mà còn đóng vai trò là nền tảng cho các cuộc thảo luận, nhiệm vụ, theo dõi và lập kế hoạch.

nhóm làm việc

Bài viết được đề xuất: