Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Báo cáo công việc 

Emily Walker


Báo cáo công việc là tài liệu chứa thông tin về công việc của nhân viên được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định.

Kiểm tra xem công cụ này có sẵn trong gói của bạn hay không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang định giá .
 

Cấu hình hệ thống báo cáo

Vào phần Công ty - Thời gian và báo cáo rồi chọn Báo cáo công việc .

Báo cáo công việc

Nhấp vào nút Cài đặt ở góc trên bên phải. Sau đó nhấp vào biểu tượng bánh răng bên cạnh nhân viên và các phòng ban để định cấu hình hệ thống báo cáo.

report_settings.jpg

Chọn kỳ báo cáo: hàng ngày , hàng tuần hoặc hàng tháng . Bạn cũng có thể chỉ định một ngày và giờ cụ thể.

Các thông số báo cáo có thể được thiết lập bởi quản trị viên, người giám sát công ty/bộ phận hoặc người giám sát bộ phận nhân sự. Nhóm Quản lý và Nhân sự chỉ có sẵn trong phiên bản Bitrix24 On-Premise.
 

Cách báo cáo được hiển thị

  • Màu xám - báo cáo chưa được xác nhận;
  • Vàng - báo cáo được xác nhận mà không tính điểm;
  • Màu xanh lá cây - báo cáo được cho điểm tích cực;
  • Màu đỏ - báo cáo được cho điểm âm.
báo cáo.jpg
 

Bộ lọc báo cáo

Bạn cũng có thể sử dụng các bộ lọc ở đầu phần.

report_filter.jpg

Bạn có thể sử dụng bộ lọc để chọn khoảng thời gian báo cáo cụ thể, bộ phận/nhân viên cụ thể và hiển thị số liệu thống kê trên báo cáo.

Chọn hộp Thống kê để xem Tỷ lệ báo cáo có điểm và Tỷ lệ điểm dương .

thống kê.jpg
Bộ lọc phụ thuộc vào cấp độ truy cập:
  • Nhân viên có thể bật/tắt số liệu thống kê.
  • Quản trị viên, bộ phận Nhân sự và Quản lý cũng xem bộ lọc theo bộ phận.
  • Các trưởng bộ phận cũng có thể xem thêm bộ lọc theo nhân viên.