Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Định cấu hình các phần trong menu chính Bitrix24

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 11 năm 2023.


 

Bạn có thể tùy chỉnh menu tài khoản chính cho toàn công ty. Định cấu hình các công cụ được sử dụng nhiều nhất để làm việc thuận tiện và ẩn những công cụ không cần thiết khỏi menu. Nhân viên sẽ không có quyền truy cập vào các công cụ ẩn.

Thực đơn chính

 

Kiểm tra xem tùy chọn này có sẵn trong gói của bạn hay không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang định giá .

Chỉ quản trị viên Bitrix24 mới có thể định cấu hình menu công ty. Bấm vào biểu tượng bên cạnh logo công ty và chọn Cài đặt.

Cài đặt

Định cấu hình các mục menu chính trong phần Công cụ .

Công cụ

Để hiển thị hoặc ẩn một phần, hãy sử dụng nút bên cạnh mỗi công cụ. Nhấp vào để lưu.

Chọn các mục

Bạn có thể định cấu hình quyền truy cập vào các công cụ riêng lẻ trong các phần Cộng tác, Nhiệm vụ và dự án, CRM, Công ty và Tự động hóa.

Bạn có thể làm điều này theo hai cách:

 

Tắt công cụ

 

Mở cài đặt

  1. Vô hiệu hóa công cụ của phần trong Cài đặt Bitrix24.
  2. Định cấu hình cài đặt và quyền truy cập của phần.

Tóm lại

  • Bạn có thể tùy chỉnh menu chính cho tất cả nhân viên.

  • Thêm và ẩn các công cụ cũng như định cấu hình quyền truy cập cho từng công cụ.

  • Chỉ quản trị viên Bitrix24 mới có thể định cấu hình menu công ty.

Đọc thêm: