Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Quản lý tất cả các nhóm làm việc tài khoản

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 12 năm 2022.


Trong Bitrix24, bất kỳ người dùng nào cũng có thể tạo nhóm làm việc. Người dùng có quyền quản trị có thể xem và quản lý tất cả các nhóm làm việc tài khoản, ngay cả những nhóm mà họ không phải là thành viên.

Bạn có thể tìm hiểu về chế độ quản trị viên từ bài viết: Chỉ định quyền quản trị viên .

Chuyển đến phần Nhóm làm việc và dự án và chọn nhóm làm việc bạn muốn quản lý.

nhóm làm việc

Nhấp vào nút Giới thiệu về nhóm làm việc .

Giới thiệu về nhóm làm việc

Nhấp vào nút Hành động và chọn một hành động từ danh sách.

Hoạt động

Đọc thêm: