Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Đặt chủ đề tài khoản cho tất cả người dùng

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 11 năm 2023.


 

Bạn có thể đặt cùng một chủ đề thiết kế cho tất cả nhân viên trong công ty của mình. Chọn một chủ đề có sẵn hoặc thêm hình ảnh của riêng bạn. Chỉ quản trị viên mới có thể đặt chủ đề công ty.

Kiểm tra xem tùy chọn này có sẵn trong gói của bạn hay không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang định giá .

Nhấn vào biểu tượng bên cạnh logo công ty rồi chọn Cài đặt .

Cài đặt

Chọn tab Bitrix24 của tôi - Chủ đề mặc định .

Hình nền mặc định

Bạn có thể chọn chủ đề từ thư viện hoặc thêm hình ảnh của riêng bạn. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào nút Sử dụng chủ đề tùy chỉnh .

Chủ đề tùy chỉnh

Để thêm chủ đề của riêng bạn, bạn cần phải:

  1. tải hình ảnh lên hoặc kéo và thả tập tin.
  2. chỉ định mã màu hoặc chọn màu nền từ bảng màu.
  3. chọn màu văn bản. Nó có thể sáng hoặc tối.
  4. nhấp vào Tạo.

Cài đặt chủ đề

Chọn chủ đề và nhấp vào Lưu .

Chọn chủ đề

Tất cả người dùng công ty sẽ có cùng một chủ đề công ty.
Chủ đề tài khoản Bitrix24

Chủ đề mới

 

Tóm lại:

  • Bạn có thể đặt cùng một chủ đề thiết kế cho tất cả nhân viên trong công ty của mình. Chọn một chủ đề có sẵn hoặc thêm hình ảnh của riêng bạn.

  • Chỉ quản trị viên mới có thể đặt chủ đề công ty.

  • Bạn có thể thêm số lượng chủ đề bất kỳ vào Bitrix24.

Đọc thêm: