Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Cách tìm đăng nhập người dùng Bitrix24

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 12 năm 2022.


Đôi khi, bạn cần tìm thông tin đăng nhập Bitrix24 của đồng nghiệp, chẳng hạn như khi họ quên mất.

Thông tin đăng nhập của nhân viên thường là địa chỉ email liên hệ, nhưng có những trường hợp những dữ liệu này khác nhau. Ví dụ: trong phiên bản Bitrix24 On-Premise, thông tin đăng nhập là tên người dùng.

Quản trị viên có thể thấy thông tin đăng nhập của người dùng Bitrix24.

mật khẩu.jpg

login_info.jpg

  • Mở hồ sơ người dùng và nhấp vào Mật khẩu .

  • Tại đây bạn có thể xem thông tin đăng nhập Bitrix24 của người dùng.

Người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 bằng bất kỳ thông tin đăng nhập nào đã được thêm vào hồ sơ Mạng Bitrix24 của mình : email , số điện thoại hoặc mạng xã hội .

 

Đọc thêm :