Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Lưu trữ đám mây

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 12 năm 2023.


 

Không gian đám mây bị giới hạn và phụ thuộc vào kế hoạch. Khi hết dung lượng trống, bạn sẽ không thể tải tệp mới lên Bitrix24. Để xem còn bao nhiêu dung lượng trống, hãy vào phần Đăng ký - Gói Bitrix24 của tôi - Lưu trữ đám mây .

Lưu trữ đám mây

 

Kích thước cơ sở dữ liệu

Mọi người dùng Bitrix24 đều làm việc với dữ liệu, thực hiện các thay đổi trên tài khoản, tạo các phần tử mới. Thông tin này được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Các phần lớn nhất thường chiếm dung lượng trong cơ sở dữ liệu là:

 • СRM - khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ, công ty, giao dịch, hóa đơn và quy trình thông minh. Điều này cũng bao gồm lịch sử, hoạt động và thùng rác.

 • Tự động hóa - quy tắc tự động hóa, quy trình làm việc và nhật ký.

 • Thư - email đến và đi, chiến dịch email tiếp thị СRM.

 • Trò chuyện - tin nhắn từ cuộc trò chuyện nội bộ và hộp thoại kênh mở.

Điều dễ dàng nhất cần làm là dọn dẹp không gian CRM của bạn. Để thực hiện việc này, hãy xóa các mục cũ, hoạt động không liên quan, thay đổi lịch sử và dọn sạch thùng rác.

Dọn dẹp CRM

Nếu dung lượng trong CRM, kích thước cơ sở dữ liệu giảm không đáng kể sau khi dọn dẹp, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Bitrix24. Các chuyên gia sẽ kiểm tra dữ liệu nào đang chiếm dung lượng trong cơ sở dữ liệu.

Cách kích hoạt Hỗ trợ Bitrix24

 

Dung lượng ổ đĩa đã sử dụng

Phần này bao gồm tất cả các tệp mà nhân viên làm việc với:

Lưu trữ bản ghi âm

Các cách dọn dẹp Bitrix24 Drive
Drive Cleanup

 • Tệp Drive - tất cả các tệp đính kèm mà nhân viên tải lên Drive của tôi, Đĩa công ty, Drive dự án/nhóm làm việc.

 • Các tệp từ nhiệm vụ, sự kiện và nguồn cấp dữ liệu - những tệp này nằm trong phần Drive của tôi - Tệp đã tải lên. Mỗi nhân viên có thư mục riêng trên ổ đĩa cá nhân của mình, nơi chỉ lưu trữ các tệp do người dùng tải lên.

 • Các tập tin từ cuộc trò chuyện - tệp đính kèm được đặt trong phần Drive - Dọn dẹp ổ đĩa - Chế độ chuyên gia - Bộ nhớ Instant Messenger.

 • Bản ghi cuộc trò chuyện qua điện thoại với khách hàng - file được lưu tại mục Drive Công ty - Điện thoại - Thư mục Cuộc gọi đã ghi âm.

 • Tệp từ email - nếu hộp thư được liên kết với CRM, tệp đính kèm từ email sẽ được lưu vào ổ đĩa: Drive công ty - Tệp từ email.

 • Tệp từ các trường tùy chỉnh - tệp đính kèm trong các trường có Loại tệp trong CRM, danh sách và quy trình công việc.

 • Xóa các tệp trên ổ đĩa để giải phóng dung lượng - xóa các tệp và mục cũ khỏi thùng rác.

 

Tóm lại

 • Bạn có thể tìm thấy thông tin về dung lượng lưu trữ đám mây trong phần Đăng ký - Gói Bitrix24 của tôi - Lưu trữ đám mây.

 • Phần Kích thước cơ sở dữ liệu bao gồm thông tin về kích thước của tất cả dữ liệu tài khoản ngoại trừ các tệp.

 • Phần Drive space used có thông tin về tổng kích thước của tất cả các file trên tài khoản.

 • Để giải phóng dung lượng trên đám mây, hãy xóa các mục và tệp không cần thiết.