Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Bật thông báo đẩy

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 23 tháng 3 năm 2023.


Thông báo đẩy là những tin nhắn ngắn bật lên trên thiết bị di động.

Thông báo đẩy được hiển thị trên màn hình khóa của thiết bị hoặc khi làm việc trong ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Nếu bạn nhấn vào thông báo đẩy, bạn sẽ được chuyển hướng đến phần hoặc công cụ ứng dụng di động Bitrix24 được đề cập trong thông báo.

 

Bật thông báo đẩy

Mở ứng dụng Bitrix24 Mobile và chạm vào nút Menu ở góc dưới cùng bên phải. Chọn Cài đặt > Thông báo và bật tùy chọn Cho phép thông báo .

Bạn cũng có thể bật tùy chọn Sử dụng Bộ lọc Thông minh . Bạn sẽ không nhận được thông báo khi sử dụng phiên bản web của Bitrix24 hoặc ứng dụng Desktop.

pushnotif2.jpg pushnotif3.jpg

Sau đó, mở tài khoản của bạn, nhấp vào nút hồ sơ và chọn Thông báo .

thông báo

Bật tùy chọn Thông báo đẩy (ứng dụng dành cho thiết bị di động) .

Thông báo đẩy

Bạn có thể định cấu hình thông báo đẩy cho các tùy chọn và công cụ cụ thể trong Chế độ nâng cao .

Nếu bạn có nhiều tài khoản Bitrix24, bạn cần bật thông báo đẩy riêng cho từng tài khoản.

Chế độ nâng cao

Nếu thông báo đẩy không đến, hãy kiểm tra cài đặt điện thoại của bạn. Thông báo có thể bị chặn bởi hệ thống điện thoại di động.