Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Xác minh tài khoản Bitrix24 để gửi chiến dịch email và tạo biểu mẫu CRM

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 21 tháng 11 năm 2022.


Để gửi chiến dịch email và tạo biểu mẫu CRM, bạn cần xác minh Bitrix24 của mình. Biện pháp này là cần thiết để bảo vệ người dùng khỏi thư rác. Việc xác minh không mất nhiều thời gian. Bạn sẽ phải làm điều đó chỉ một lần.

Làm thế nào nó hoạt động?

Khi bạn bắt đầu chiến dịch đầu tiên hoặc tạo biểu mẫu CRM đầu tiên, bạn sẽ phải nhập số điện thoại của mình và nhấp vào Gửi SMS .

01.jpg

Một số điện thoại chỉ dùng được cho 5 tài khoản.

Sau đó, bạn sẽ nhận được mã xác nhận trên điện thoại di động của mình. Nhập nó vào trường và nhấp vào nút Xác nhận .

02.jpg

Giờ đây, bạn có thể gửi bản tin email và tạo biểu mẫu CRM mới.