Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Tạo nhiệm vụ trò chuyện quá hạn

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 11 năm 2023.


 

Thời hạn nhiệm vụ đóng vai trò là một công cụ quan trọng để theo dõi tiến độ. Nếu một nhiệm vụ không được hoàn thành đúng thời hạn, nhiệm vụ đó sẽ bị quá hạn và sẽ gây ra thông báo cho tất cả người tham gia.

Tìm hiểu cách xác định thời hạn cho nhiệm vụ

Thảo luận thêm về các hoạt động liên quan đến nhiệm vụ quá hạn trong cuộc trò chuyện đặc biệt. Để bật tính năng tự động tạo cuộc trò chuyện công việc quá hạn,

  1. Nhấp vào biểu tượng bật tắt ở góc trên cùng bên trái.
  2. Chọn Cài đặt trong tiện ích.
  3. Mở tab Truyền thông .
  4. Mở rộng phần Trò chuyện .
  5. Bật tùy chọn Tạo cuộc trò chuyện quá hạn nhiệm vụ cho tất cả người tham gia nhiệm vụ .

Trò chuyện quá hạn nhiệm vụ

Khi một nhiệm vụ vượt quá thời hạn, hệ thống sẽ tự động tạo cuộc trò chuyện cho tất cả những người tham gia nhiệm vụ.

Nhiệm vụ đã quá hạn

Nhiệm vụ của tôi đã quá hạn

Sử dụng tính năng trò chuyện để tìm hiểu lý do tại sao nhiệm vụ không được hoàn thành đúng thời hạn, đặt ra thời hạn mới, ủy quyền cho nhân viên khác hoặc thay đổi người tham gia.