Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Bitrix24.Mail

Kết nối hộp thư của bạn với Bitrix24 và xử lý thư trong tài khoản Bitrix24 của bạn. Bitrix24. Webmail hỗ trợ tất cả các dịch vụ email phổ biến và có thể được đồng bộ hóa với Bitrix24 CRM. Tạo nhiệm vụ và sự kiện từ email đến, gửi email cho khách hàng của bạn ngay từ CRM!

Bạn có thể tạo một hoặc nhiều hộp thư cho nhóm của mình và chỉ định nhân viên có thể xử lý thư trong hộp thư này.

connectwebmail2.png

Bài viết được đề xuất: