Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Tạo trang web của bạn trong Bitrix24


Đối với hầu hết mọi người, việc tạo một trang web dường như là một nhiệm vụ rất phức tạp và chỉ những người có chuyên môn mới có thể xử lý được. Với Bitrix24.Sites, mọi việc trở nên thực sự nhanh chóng và dễ dàng! Bạn không cần phải biết bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Với một vài cú nhấp chuột, trang web hoàn toàn mới của bạn đã sẵn sàng để được xuất bản!

Trong bài viết này:

 

Cách tạo một trang web

 

Chuyển đến phần Trang web và cửa hàng của menu bên trái > Trang web và nhấp vào nút Tạo .

Tạo trang web

Sau đó, chọn một mẫu phù hợp với ngành nghề kinh doanh của bạn hoặc sử dụng một mẫu trống.

 

Bấm vào Danh mục để xem nhiều mẫu khác nhau. Tất cả chúng đều có thể được tùy chỉnh và điều chỉnh theo nhu cầu của bạn.

Mẫu từ danh mục

Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm ở đầu trang để tìm mẫu mong muốn.

Tìm kiếm mẫu

Nhấp vào Tạo trang ở góc trên cùng bên phải để nhập mẫu đã chọn.

Nút tạo trang web

Cách thêm và chỉnh sửa khối

Để đặt các khối cần thiết trên trang web của bạn, hãy nhấp vào nút Thêm khối .

Thêm khối

Bitrix24.Sites có một bộ khối lớn. Đặt địa chỉ liên hệ của công ty bạn, thư viện ảnh, video và nhiều hơn nữa. Bạn sẽ tìm thấy các khối để triển khai bất kỳ ý tưởng nào cho trang web của mình.

Thêm khối mới

Khi cấu trúc trang web đã sẵn sàng và tất cả các khối đã được đặt, bạn cần thêm nội dung và chỉnh sửa thiết kế. Mỗi khối có hai bảng để làm việc với nó.

Chỉnh sửa khối

Bảng bên trái có ba nút: Edit , Superblock và Design .

 • Chỉnh sửa - nhấp vào nút này nếu bạn muốn truy cập tất cả các cài đặt liên quan đến nội dung. Các cài đặt có sẵn sẽ khác nhau đối với từng loại khối.

  Chỉnh sửa thành phần khối
 • Superblock - đây là chế độ trong đó bạn có thể quản lý các thành phần trong các khối trên trang web của mình.

  Đọc thêm về nó trong bài viết: Superblock trên Bitrix24.Sites .
 • Thiết kế - nhấp vào nút này nếu bạn muốn thay đổi thiết kế của khối. Ngoài ra, tại đây bạn có thể thêm hình ảnh được tạo với sự trợ giúp của AI.

  Đọc thêm về cấu hình thiết kế trong bài viết: Thay đổi thiết kế trong Bitrix24.Sites and Stores .
  Cài đặt thiết kế

Trên bảng bên phải, bạn có thể thấy menu Hành động , mũi tên và biểu tượng thùng rác .

Bấm vào mũi tên để di chuyển khối lên và xuống. Để xóa một khối, hãy sử dụng nút Thùng rác .

Trong Actions , có một số tùy chọn bổ sung:

 

Ẩn khối Sử dụng tùy chọn này nếu bạn không muốn hiển thị một khối trên trang đã xuất bản. Để bật lại, hãy chọn Hiển thị khối trong menu hành động.
Cắt Chọn tùy chọn này để cắt một khối từ phần đã chọn của trang web. Sau đó, bạn có thể dán nó vào phần khác.
Sao chép

Sử dụng tùy chọn này để sao chép một khối vào bảng nhớ tạm.

Dán

Nút này cho phép bạn dán các khối đã cắt và sao chép.

Nhận xét

Tại đây bạn có thể để lại phản hồi của mình để giúp chúng tôi cải thiện Bitrix24.Sites.

Lưu dưới dạng khối tùy chỉnh Tùy chọn này cho phép lưu khối đã định cấu hình làm mẫu. Nó được đặt trong danh sách các khối để bạn có thể sử dụng khi thêm một khối mới.

Cách xuất bản trang web của bạn

Theo mặc định, các trang web đã bật tùy chọn Tự động xuất bản . Ngay sau khi bạn thực hiện chỉnh sửa đầu tiên, trang web sẽ được xuất bản tự động. Ngoài ra, tất cả các thay đổi sẽ được hiển thị ngay lập tức trên trang web. Bạn sẽ không mất các thay đổi nếu quên lưu chúng hoặc đóng tab trình duyệt.

Nếu tùy chọn Tự động xuất bản bị tắt và bạn muốn xem các chỉnh sửa của mình, hãy nhấp vào nút Xem trước .

Xem trước trang web
Đọc thêm trong bài viết - Tùy chọn tự động xuất bản và xem trước và điều hướng trang web .

Ở đầu trang có một bộ biểu tượng cho phép bạn xem trước trang web, máy tính bảng và phiên bản di động của trang web.

Các thiết bị khác nhau
Đọc thêm trong bài viết - Trình chỉnh sửa trực quan cho trang web di động .

Sau khi chỉnh sửa xong, hãy nhấp vào Xuất bản và trang web của bạn sẽ có sẵn trực tuyến ngay lập tức. Nếu tùy chọn Tự động xuất bản được bật, bạn không cần xuất bản trang web.

Xuất bản trang web
Số lượng trang được xuất bản tùy thuộc vào gói Bitrix24 hiện tại của bạn . Nếu hạ cấp gói đăng ký của mình, bạn sẽ không thể chỉnh sửa bất kỳ trang web nào cho đến khi bạn hủy xuất bản một số trang web của mình để đáp ứng giới hạn.