Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Lập kế hoạch khối lượng công việc của nhân viên

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: 09 tháng 11 năm 2022.


Bên cạnh phần Tham gia , bạn có thể sử dụng Báo cáo nhiệm vụ để theo dõi thời gian dành cho các nhiệm vụ.

Bạn có thể ước tính lượng thời gian nên dành cho một nhiệm vụ và sau khi hoàn thành, hãy so sánh lượng thời gian đó với lượng thời gian thực sự đã được sử dụng.

Báo cáo Theo dõi nguồn lực của nhân viên cho biết mỗi nhân viên mất bao lâu để hoàn thành các nhiệm vụ được kích hoạt theo dõi nguồn lực. Báo cáo có thể được chia nhỏ theo các dự án.

Theo dõi tài nguyên nhân viên

Khi tạo hoặc chỉnh sửa một nhiệm vụ, hãy bấm vào hộp kiểm Thời gian theo kế hoạch của nhiệm vụ và đặt khoảng thời gian ước tính cho nhiệm vụ.

theo dõi thời gian

Nếu bạn muốn thực hiện một số sửa đổi đối với báo cáo Theo dõi Nguồn lực của Nhân viên, trước tiên hãy Sao chép báo cáo . Các sửa đổi của bạn sẽ được lưu dưới dạng bản sao báo cáo, khi các báo cáo mặc định sẽ ở định dạng ban đầu.

Sao chép báo cáo

Trình hướng dẫn báo cáo sẽ hiển thị các điều kiện báo cáo Theo dõi Nguồn lực Nhân viên có thể được sửa đổi. Sử dụng tùy chọn Thêm để thêm các trường nhiệm vụ vào các cột báo cáo. Đọc thêm về trình hướng dẫn báo cáo tại đây .

Trình hướng dẫn báo cáo

Xin lưu ý rằng nhân viên của bạn nên sử dụng tùy chọn Trình theo dõi thời gian bắt đầu khi thực hiện các nhiệm vụ để thời gian dành cho nhiệm vụ được tính toán.

Trình theo dõi thời gian bắt đầu