Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Không thể đăng nhập bằng mạng xã hội

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 14 tháng 4 năm 2023.


Có hai lý do có thể gây ra sự cố khi đăng nhập bằng mạng xã hội:

1. Bạn có nhiều tài khoản trên một mạng xã hội

Có thể bạn có nhiều tài khoản trên một mạng xã hội, chẳng hạn như nhiều tài khoản Facebook. Một trong số chúng được kết nối với Tài khoản Bitrix24 của bạn, còn cái kia thì không.

Trong trường hợp này, hãy thử sử dụng tài khoản khác để đăng nhập.

2. Một tài khoản mạng xã hội được kết nối với nhiều tài khoản Bitrix24.Network

Ví dụ, có thể bạn đã kết nối tài khoản Facebook của mình với một tài khoản Bitrix24.Network và sau đó với một tài khoản khác.

Trong trường hợp này, đăng nhập mạng xã hội chỉ hoạt động đối với tài khoản Bitrix24.Network được kết nối lần cuối. Dưới đây là hướng dẫn đơn giản về cách khắc phục sự cố này:

  • Đăng nhập vào tài khoản Bitrix24.Network của bạn bằng tài khoản mạng xã hội.

    mạng xã hội1.png


  • Ngắt kết nối tài khoản mạng xã hội.

    mạng xã hội2.jpg

    Sau đó đăng xuất khỏi tài khoản Bitrix24.Network này và đăng nhập lại bằng tài khoản mạng xã hội.

Chúng tôi khuyên bạn nên đặt địa chỉ email và mật khẩu cho tài khoản Bitrix24.Network của mình. Đọc cách thực hiện trong bài viết - Đăng nhập bằng mạng xã hội .