Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Nhóm làm việc & CRM

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 12 năm 2022.


Khi làm việc trong một dự án, bạn thường không làm việc với khách hàng. Điều này có nghĩa là bạn cần tích hợp dữ liệu bản ghi CRM của mình với hoạt động dự án. Bên cạnh tùy chọn tiêu chuẩn để tạo nhiệm vụ bên trong bản ghi CRM, bạn cũng có thể kết nối bản ghi CRM với Nhiệm vụ nhóm làm việc hoặc Sự kiện lịch .

 

Nhiệm vụ & CRM

Để kết nối các nhiệm vụ nhóm làm việc với biểu mẫu nhiệm vụ mở bản ghi CRM cụ thể, hãy điều hướng đến Thêm > tùy chọn CRM và chọn khách hàng tiềm năng, người liên hệ, công ty hoặc giao dịch mà bạn muốn thêm. Bạn có thể kết nối nhiệm vụ của mình với một số bản ghi CRM cùng một lúc.

mục CRM

Khi bạn có một số nhiệm vụ trong cùng một dự án được liên kết với các mục CRM khác nhau, bạn có thể dễ dàng điều hướng giữa chúng trong chế độ xem Danh sách nhiệm vụ - chỉ cần thêm cột CRM vào danh sách nhiệm vụ thông qua Cài đặt danh sách :

mục CRM

 

Lịch & CRM

Bạn cũng có thể kết nối các sự kiện nhóm làm việc với bản ghi CRM. Mở Lịch nhóm làm việc và nhấp vào Thêm để mở biểu mẫu sự kiện mới (hoặc mở sự kiện hiện có để chỉnh sửa). Trong biểu mẫu sự kiện mới, hãy đi tới Thêm > Chọn mục CRM > thêm khách hàng tiềm năng, người liên hệ, công ty hoặc giao dịch. Bạn có thể thêm nhiều mục cùng một lúc.

Mục CRM trong lịch