Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Thiết lập thanh toán quảng cáo trên Facebook và Instagram

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 18 tháng 5 năm 2021.


Để chạy quảng cáo của bạn, bạn cần thiết lập thanh toán ở bên cạnh dịch vụ quảng cáo.

Chuyển đến Tiếp thị CRM > Quảng cáo trên Facebook hoặc Quảng cáo trên Instagram .

quảng cáo.jpg

Ở cuối trang, hãy nhấp vào nút Tài khoản quảng cáo .

ad_account.jpg

Đọc thêm về cách tạo quảng cáo trong bài viết Quảng cáo trên Facebook và Instagram trong tiếp thị CRM .

Khi bạn ở trong tài khoản của mình, hãy nhấp vào tab Quảng cáo trên Facebook .

01.jpg

Chọn Thanh toán trong menu.

02.jpg

Nhấp vào Cài đặt thanh toán .

03.jpg

Để thiết lập thanh toán, hãy nhấp vào Thêm phương thức thanh toán và chỉ định dữ liệu thanh toán của bạn.

04.jpg

 

Đọc thêm về chi phí quảng cáo trong bài viết Cách thanh toán quảng cáo hoạt động trên Facebook .