Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Đặt quốc gia mặc định trong trường Điện thoại

Stacy Smith

Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật cuối cùng: Tháng Tư 07, 2023.


Chúng tôi cài đặt các bản cập nhật trong tài khoản Bitrix24 Cloud dần dần. Nó sẽ sớm có sẵn trong tất cả các tài khoản, vui lòng đợi một lúc.

Chúng tôi đã cải thiện lĩnh vực Điện thoại tiêu chuẩn  . Khi bạn nhập số điện thoại vào trường này, nó sẽ xác định quốc gia theo mã quốc gia đã nhập. Ngoài ra, bạn có thể thiết lập quốc gia mặc định để tránh nhập mã quốc gia mỗi khi bạn hoàn thành thông tin liên hệ.

Để tìm mã quốc gia cụ thể, hãy nhấp vào biểu tượng cờ trong trường Điện thoại và chọn mã quốc gia từ danh sách.

Phone field

Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy một quốc gia theo tên của nó. Bắt đầu nhập tên quốc gia và bạn sẽ nhận được kết quả phù hợp trong danh sách.

Search for country code

Nếu hệ thống không nhận ra mã quốc gia, sẽ có biểu tượng quả địa cầu thay vì biểu tượng cờ.

Icon of the globe

Quốc gia mặc định là một tham số mới trong  cài đặt trường Điện thoại. Theo mặc định, nó tương ứng với vùng miền của bạn.

Ví dụ: nếu bạn đặt Hoa Kỳ làm quốc gia mặc định, mã quốc gia gồm một chữ số +1 sẽ được cài đặt sẵn trong trường. Tất cả những gì còn lại là nhập một số.

Default country

Nếu bạn chọn tùy chọn Không có quốc gia mặc định được chỉ định, bạn sẽ cần nhập mã quốc gia cùng với số điện thoại. Đó là một lựa chọn tốt nếu bạn làm việc với khách hàng từ các quốc gia khác nhau.

No default country specified

 

Trường điện thoại ở các dạng xem biểu mẫu khác nhau

Sau khi bạn chỉ định quốc gia mặc định trong trường Điện thoại, các thiết đặt này được áp dụng cho cả dạng xem biểu mẫu tùy chỉnh và phổ biến.

Ví dụ: đối với dạng xem Biểu mẫu chung,  bạn chọn Trung Quốc làm quốc gia mặc định. Tất cả người dùng sẽ thấy mã quốc gia cho Trung Quốc trong trường Điện thoại trước khi họ chuyển sang bất kỳ chế độ xem biểu mẫu nào khác.

Nếu người dùng thay đổi quốc gia mặc định trong dạng xem Biểu mẫu của tôi, các thiết đặt này sẽ chỉ được áp dụng cho dạng xem này.

Đọc thêm trong các bài viết - Biểu mẫu thực thể CRM  và dạng xem biểu mẫu thực thể CRM.

Common form view