Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Facebook: kết nối bình luận

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 02 tháng 6 năm 2023.


 

Bạn có thể kết nối các bình luận trên Facebook với Bitrix24 và trả lời các bình luận về bài đăng trên Facebook của bạn trong Bitrix24 Messenger.

 1. Đi tới CRM > Tiện ích bổ sung > Trung tâm liên hệ và nhấp vào Facebook: Nhận xét trong phần này.

  Facebook: Bình luận

 2. Chọn Kênh mở mà bạn muốn kết nối bình luận Facebook và nhấp vào Kết nối .

  Kết nối trang Facebook

 3. Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn.

  Đăng nhập vào Facebook

  Chỉ quản trị viên trang Facebook mới có thể kết nối nó với Bitrix24. Nếu bạn chưa có trang Facebook thì nhấn vào Tạo .

  Nếu trang Facebook không hiển thị trong danh sách các trang khả dụng khi kết nối với Bitrix24, bạn phải định cấu hình quyền truy cập vào trang này theo cách thủ công. Đọc thêm trong bài viết - Khắc phục sự cố khi kết nối Instagram và Facebook với Bitrix24 .

 4. Chọn trang Facebook để kết nối với Bitrix24 và nhấn Kết nối .

  Kết nối

Trang Facebook của bạn đã được kết nối với Bitrix24!

Trang đã được liên kết

 

Làm thế nào nó hoạt động

Khách hàng của bạn để lại một bình luận trên trang Facebook của bạn.

Bình luận mới

Bạn nhận được tin nhắn trong Bitrix24 Messenger và trả lời khách hàng của mình.

Trò chuyện trong Bitrix

Câu trả lời của bạn được hiển thị dưới dạng bình luận trên Facebook.

Trả lời trên Facebook

Nếu không có ứng dụng khách nào như vậy trong cơ sở dữ liệu CRM của bạn thì một khách hàng tiềm năng mới sẽ được tạo (tự động hoặc thủ công, tùy thuộc vào tùy chọn bạn đã bật trong cài đặt Kênh mở ).

 

Tính năng quan trọng của việc kết nối bình luận Facebook

 • Khi bạn ngắt kết nối người dùng Facebook được kết nối trong cài đặt Kênh mở, trang Facebook cũng bị ngắt kết nối.

 • Khi người dùng Facebook được kết nối mất quyền quản trị, trang Facebook này sẽ tự động bị ngắt kết nối.

 • Bạn chỉ có thể kết nối Trang Facebook (không phải nhóm).

 • Chỉ những bình luận cho bài đăng trên Trang Facebook mới được gửi tới Bitrix24.

 • Ủy quyền trang Facebook vẫn hoạt động trong 60 ngày. Nếu muốn thay đổi cài đặt kết nối sau 60 ngày này, bạn cần đăng nhập lại vào cùng một tài khoản Facebook.

 • Bất kỳ quản trị viên Bitrix24 nào cũng có thể kết nối/ngắt kết nối các trang Facebook nếu họ có quyền truy cập vào cài đặt Kênh mở.

 • Bạn không thể kết nối cùng một trang Facebook với Kênh mở trong một số Bitrix24. Chỉ cái được kết nối lần cuối mới hoạt động.

 • Nếu tin nhắn của bạn chứa nhiều hơn 4096 ký tự, nó sẽ được gửi thành từng phần.

 • Bạn có thể chỉnh sửa/xóa nhận xét của mình và xóa nhận xét của khách hàng trong Kênh mở này.

 • Phản hồi của mọi người đối với nhận xét được hiển thị trong các cuộc trò chuyện riêng biệt trong Bitrix24 (một người - một cuộc trò chuyện) và được tự động thêm vào CRM.

 • Trong kênh này, các hành động tự động từ cài đặt Kênh mở không hoạt động.


Bài viết được đề xuất: