Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Thay đổi tên và logo Bitrix24

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 11 năm 2023.


 

Bitrix24 là không gian làm việc thống nhất dành cho nhân viên. Tùy chỉnh nó để phản ánh thương hiệu của bạn bằng cách thay thế Bitrix24 ở phía trên bên trái màn hình bằng tên công ty hoặc logo của bạn.

Chỉ quản trị viên tài khoản mới có thể thay đổi tên Bitrix24 hoặc thêm logo.

Tên và logo

Để truy cập các cài đặt này,

  1. Nhấp vào biểu tượng bật tắt ở góc trên cùng bên trái.
  2. Chọn Cài đặt trong tiện ích.
  3. Mở tab Bitrix24 của tôi .

Mở cài đặt

 

Thay đổi Bitrix24 thành tên công ty của bạn

Chỉ định tên công ty của bạn, ví dụ: MyHouse (1). Nó sẽ được đặt ở góc trên cùng bên trái thay vì Bitrix, tất cả nhân viên đều có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, số 24 sẽ vẫn giữ nguyên: MyHouse 24. Sử dụng công tắc bật tắt (2) để xóa "24" khỏi tên công ty.

Chỉnh sửa tên Bitrix24

 

Thay đổi Bitrix24 thành logo công ty của bạn

Chuyển sang tab Logo và tải hình ảnh lên. Nó phải ở định dạng PNG với nền trong suốt. Kích thước hình ảnh tối đa là 444 x 110 pixel.

Tải lên biểu tượng

Phần xem trước bên trái hiển thị logo của bạn trong giao diện tài khoản.

Xem trước biểu tượng

Kiểm tra xem các tùy chọn thêm logo và xóa "24" khỏi tên công ty có sẵn trong gói của bạn hay không.
Truy cập trang giá Bitrix24 để tìm hiểu thêm

 

Tóm lại

  • Thay đổi tên Bitrix24 ở góc trên bên trái thành tên công ty hoặc logo của bạn.

  • Chỉ quản trị viên tài khoản mới có thể điều chỉnh các cài đặt này.

  • Để thực hiện thay đổi, hãy nhấp vào biểu tượng bật tắt và chọn Cài đặt > Bitrix24 của tôi .