Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Lặp lại khách hàng tiềm năng

Stacy Smith

Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật cuối cùng: Tháng Một 24, 2023.


Làm việc với việc bán hàng lặp lại trong Bitrix24 thật dễ dàng! CRM nhận ra khách hàng, tạo khách hàng tiềm năng mới với dấu lặp lại và tự động thêm tất cả thông tin cần thiết vào đó.

 

Cách thức hoạt động

Giả sử bạn có một khách hàng mới. Các nhà quản lý xử lý khách hàng tiềm năng và tạo ra một thỏa thuận và liên hệ mới. Giao dịch được chốt thành công và khách hàng hài lòng với giao dịch mua.

Good lead

Sau một thời gian, khách hàng muốn mua thứ khác và liên hệ lại với bạn. Bitrix24 xác định nó là bán hàng lặp lại và tạo ra một khách hàng tiềm năng mới với một liên kết đến liên hệ hiện có.

Repeat lead

Do đó, một tin nhắn hoặc cuộc gọi từ một khách hàng tiềm năng đã hoàn thành trước đó sẽ tạo ra một khách hàng tiềm năng mới, nhưng được đánh dấu là lặp lại. Bằng cách này, bạn có thể đưa ra những đề nghị thú vị cho khách hàng và cảm ơn họ vì lòng trung thành của họ.

Bạn có thể áp dụng các điều kiện đặc biệt để lặp lại khách hàng tiềm năng khi sử dụng các quy tắc tự động hóa. Ví dụ: gửi SMS cho khách hàng nếu đó là bán hàng lặp lại.

Automation rule condition

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bộ lọc để chỉ xem khách hàng tiềm năng lặp lại.

Repeat lead filter

Khách hàng tiềm năng lặp lại chỉ có thể được chuyển đổi thành giao dịch.

Convert to deal

Khách hàng tiềm năng lặp lại sẽ không được tạo nếu khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch đang hoạt động được kết nối với người liên hệ. Một tin nhắn hoặc cuộc gọi mới sẽ được thêm vào phần tử hiện tại.

Khách hàng tiềm năng lặp lại được tạo cho tất cả khách hàng tiềm năng đã hoàn thành. Không quan trọng là khách hàng tiềm năng đã được hoàn thành thành công hay đó là khách hàng tiềm năng rác. Bạn có thể thêm khách hàng tiềm năng cụ thể vào danh sách Ngoại lệ và khách hàng tiềm năng lặp lại sẽ không được tạo cho khách hàng tiềm năng này.

Bitrix24 tạo ra các khách hàng tiềm năng lặp lại theo mặc định. Bạn có thể đi tới Cài đặt  >  CRM > Cài đặt CRM >  Cài đặt khác   > Cài đặt khác và tắt tùy chọn này.

Repeat sales mode

Khách hàng tiềm năng lặp lại hoạt động trên tất cả các kênh liên lạc - cuộc gọi, email, biểu mẫu CRM và kênh mở.

Nếu bạn sử dụng chế độ CRM đơn giản (không có khách hàng tiềm năng), các giao dịch lặp lại sẽ được tạo thay vì khách hàng tiềm năng lặp lại.

Đọc thêm về các chế độ CRM trong bài viết - Chế độ CRM (đơn giản và cổ điển).

 

Cách thêm khách hàng tiềm năng lặp lại theo cách thủ công

Để thêm khách hàng tiềm năng lặp lại theo cách thủ công, hãy chọn người liên hệ hiện có khi thêm khách hàng tiềm năng mới.

Add contact

Họ,  trường Tên và các trường khác chứa thông tin liên hệ của khách hàng tiềm năng sẽ bị ẩn vì tất cả thông tin này được hiển thị trong trường Khách hàng.

Bạn có thể sử dụng Sales Boost để tăng doanh số bán hàng cho khách hàng hiện tại.

Đôi khi, bạn cần lưu lịch sử giao tiếp của khách hàng mà không cần tạo khách hàng tiềm năng mới. Đọc thêm về cách thực hiện điều đó trong bài viết - Làm việc với khách hàng thường xuyên mà không tạo khách hàng tiềm năng lặp lại.