Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

nhiệm vụ trong nhóm làm việc

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 12 năm 2022.


Nhiệm vụ có sẵn cho tất cả các nhóm làm việc trong Bitrix24, bao gồm cả nhóm làm việc Extranet. Chủ sở hữu nhóm có thể định cấu hình cài đặt nhóm làm việc của biểu mẫu nhiệm vụ:

  • Bật\tắt mô-đun Nhiệm vụ cho nhóm từ trong cài đặt Nhóm làm việc;
  • Định cấu hình quyền truy cập vào các tác vụ từ Giới thiệu về nhóm làm việc > Vai trò và Quyền .

Vai trò và quyền

Tại đây, bạn có thể định cấu hình ai có thể xem, tạo, chỉnh sửa tác vụ, v.v.:

quyền truy cập

Bạn có thể làm việc với các tác vụ bên trong nhóm làm việc giống như cách bạn làm việc với các tác vụ từ phần Nhiệm vụ của Bitrix24. Mỗi tác vụ bạn tạo trong một nhóm làm việc cụ thể sẽ tự động được liên kết với nhóm làm việc này:

nhiệm vụ nhóm làm việc

Ngay cả khi nhiệm vụ nằm trong nhóm làm việc, bạn có thể thêm người dùng không phải là thành viên của nhóm làm người dùng chịu trách nhiệm, người tham gia hoặc người quan sát. Nếu nhóm làm việc được định cấu hình là không hiển thị với người dùng khác, bạn vẫn có thể thêm người dùng không phải là thành viên của nhóm vào tác vụ, nhưng họ sẽ không thể truy cập nhóm, những người dùng này sẽ chỉ nhìn thấy tác vụ .

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thêm người nhận email vào tác vụ .

Mỗi nhóm có phần Nhiệm vụ riêng với một số tùy chọn xem:

Mỗi loại chế độ xem này sẽ hiển thị các tác vụ trong một nhóm. Để lọc các tác vụ của nhóm làm việc, hãy sử dụng Bộ lọc & Tìm kiếm Tác vụ .

Thông thường, khi bạn làm việc trên các dự án, việc theo dõi thời gian của các nhiệm vụ có thể hữu ích. Bạn có thể sử dụng Báo cáo tác vụ để định cấu hình báo cáo tác vụ cho một nhóm làm việc cụ thể.