Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Tìm kiếm trong tài khoản Bitrix24

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: 25 tháng 5 năm 2023.


Trong thanh tìm kiếm chính của tài khoản Bitrix24, bạn sẽ thấy các kết quả tìm kiếm trong sáu danh mục - Nhân viên , Nhóm , mục menu và mục con , thực thể CRM (khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ, công ty) và các tệp được lưu trữ trên Bitrix24.Drive :

tìm kiếm.jpg

Nếu bạn cần tìm kiếm trong một phần Bitrix24 khác, bạn có thể làm điều đó bằng cách cuộn xuống danh sách các phần khác và chọn phần cần thiết.

phan mem.jpg

Sau khi bạn chọn phần cần thiết, hãy nhấp vào tên của phần đó và bạn sẽ được đưa đến phần tương ứng. Các từ hoặc các phần của từ bạn đã nhập khi tìm kiếm qua thanh tìm kiếm chính đã được nhập vào thanh tìm kiếm phần đã chọn.

search_drive.jpg

Nó hoạt động theo cách tương tự với việc tìm kiếm thông tin bạn cần trong bất kỳ phần nào - Nguồn cấp dữ liệu, Công việc, CRM, Lịch, Quy trình công việc, v.v.

Tiếp theo, bạn có thể áp dụng các bộ lọc cho thông tin được tìm thấy để làm cho kết quả tìm kiếm chính xác hơn.

 

Bài viết được đề xuất: