Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Phiên bản miễn phí

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: 23 tháng 3 năm 2023.


Trong phiên bản Bitrix24 Cloud, có một gói hoàn toàn miễn phí cũng như một số gói thương mại.

kế hoạch miễn phí

Theo mặc định, gói miễn phí được kích hoạt trên tất cả các tài khoản Bitrix24 mới. Bạn có thể bắt đầu làm việc với Bitrix24 ngay sau khi tạo tài khoản mới!

Có một số hạn chế quan trọng đối với gói Miễn phí:

  • Lưu trữ đám mây - chỉ 5 Gb được cung cấp cho mỗi tài khoản;
  • Chức năng hạn chế - một số tính năng không khả dụng trên gói Miễn phí, chẳng hạn như Quản lý thời gian, Tự động hóa bán hàng, Điện thoại, Bitrix24.Market, v.v.

Tìm danh sách đầy đủ các tính năng và biểu đồ so sánh gói trên trang này .

 

Câu hỏi thường gặp

  • 'Phiên bản đám mây' nghĩa là gì?

Điều đó có nghĩa là Bitrix24 được sử dụng như một dịch vụ trực tuyến. Tất cả dữ liệu của bạn được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu đặc biệt. Không cần cài đặt – bạn có thể bắt đầu làm việc với Bitrix24 ngay trong trình duyệt.

Phiên bản đám mây cho phép khách hàng của chúng tôi nhanh chóng tạo tài khoản mà không phải xử lý các câu hỏi bảo mật và bảo trì liên tục.

  • Tại sao gói Miễn phí bao gồm một số tùy chọn mới không có trong gói lưu trữ của tôi?

Khi giới thiệu các gói Bitrix24 mới, chúng tôi cũng cập nhật gói Miễn phí khi nó trở thành một phần của dòng sản phẩm mới. Tất cả các chức năng mới được trình bày trên gói Miễn phí, nhưng có một số hạn chế so với các gói thương mại mới.

  • Điều gì sẽ xảy ra với tài khoản Bitrix24 Miễn phí của tôi nếu tôi không đăng nhập trong một thời gian dài?

Nếu không có người dùng nào đăng nhập tài khoản Bitrix24 với gói Miễn phí trong 50 ngày, nó sẽ tự động bị xóa. Bạn có một tuần sau đó để khôi phục tài khoản Bitrix24 của mình bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Bitrix24 .

Để giữ cho tài khoản của bạn không bị xóa - chỉ cần làm việc trong đó và duy trì hoạt động. Ngoài ra, các tài khoản Bitrix24 có gói thương mại đang hoạt động sẽ không bị xóa.