Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Kết nối ổ đĩa nhóm làm việc với ổ đĩa cá nhân

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 11 năm 2023.


 

Khi nhân viên làm việc trong một dự án, điều quan trọng là mỗi người trong số họ có quyền truy cập vào tất cả dữ liệu. Trong Bitrix24, bạn có thể tự động kết nối ổ đĩa nhóm làm việc với ổ đĩa cá nhân của thành viên nhóm làm việc mới. Nhân viên sẽ nhìn thấy ngay thư mục dùng chung trên ổ đĩa cá nhân.

Chỉ quản trị viên mới có thể kích hoạt tùy chọn kết nối ổ đĩa nhóm làm việc tự động với ổ đĩa cá nhân của thành viên nhóm làm việc mới.

 

Cách kích hoạt tùy chọn

Nhấp vào biểu tượng bên cạnh tên tài khoản của bạn và chọn Cài đặt .

Cài đặt

Chọn tab Truyền thông và mở rộng menu phần Drive .

Truyền thông

Bật tùy chọn Tự động kết nối nhóm làm việc Drive dành cho thành viên nhóm làm việc mới và lưu các thay đổi.

Kết nối ổ đĩa

Bây giờ, khi một thành viên mới tham gia nhóm làm việc, họ sẽ nhận được thông báo và có thể chọn có kết nối thư mục nhóm làm việc với ổ đĩa cá nhân hay không.

Thành viên nhóm làm việc mới có một lựa chọn: chẳng hạn, anh ấy/cô ấy có thể chọn không kết nối thư mục nhóm làm việc để tiết kiệm dung lượng ổ đĩa.

Các cách dọn dẹp Bitrix24 Drive

Nếu nhân viên đồng ý kết nối thư mục nhóm làm việc, nó sẽ được đánh dấu bằng biểu tượng đặc biệt trên ổ đĩa cá nhân.

Thư mục chia sẻ

Tóm lại

  • Bạn có thể tự động kết nối ổ đĩa nhóm làm việc với ổ đĩa cá nhân của thành viên nhóm làm việc mới. Nhân viên sẽ nhìn thấy ngay thư mục dùng chung trên ổ đĩa cá nhân.

  • Chỉ quản trị viên mới có thể kích hoạt tùy chọn kết nối ổ đĩa nhóm làm việc tự động với ổ đĩa cá nhân của thành viên nhóm làm việc mới.

  • Nhân viên sẽ nhận được thông báo và có thể chọn có kết nối thư mục nhóm làm việc với ổ đĩa cá nhân hay không.

Đọc thêm: