Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Thu thập dữ liệu định vị địa lý trong Bitrix24

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 11 năm 2023.


 

Bạn có thể thu thập thông tin về vị trí thiết bị của nhân viên trong ngày làm việc. Nhân viên phải cung cấp quyền truy cập vào vị trí địa lý trong ứng dụng di động Bitrix24 và trên thiết bị.

Để thu thập dữ liệu vị trí địa lý, quản trị viên nên bật tùy chọn này trong cài đặt. Nhấp vào biểu tượng bên cạnh tên tài khoản của bạn và chọn Cài đặt .

Cài đặt

Chọn tab Cài đặt khác - Khác và bật tùy chọn Thu thập dữ liệu vị trí địa lý từ thiết bị di động của nhân viên .

Các thiết lập khác

Thông tin vị trí địa lý sẽ không tự động xuất hiện trong báo cáo công việc. Bạn có thể xem dữ liệu thông qua ứng dụng từ Market hoặc lấy dữ liệu bằng phương thức REST.

Chợ Bitrix24

API REST

Bitrix24 không sử dụng dữ liệu vị trí của nhân viên cho mục đích riêng. Dữ liệu được thu thập nếu người dùng cấp quyền truy cập vào nó.