Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Chủ đề tài khoản Bitrix24

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 25 tháng 5 năm 2023.


Bạn có thể cá nhân hóa tài khoản Bitrix24 của mình bằng hình nền. Chọn một trong những hình ảnh chúng tôi đã chuẩn bị cho bạn hoặc tải lên bất kỳ hình ảnh nào bạn thích.

 

Thay đổi hình nền

Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn và chọn khối Thay đổi chủ đề .

Thay đổi chủ đề

Có rất nhiều chủ đề bao gồm cả chủ đề hoạt hình. Chọn chủ đề bạn thích và lưu nó.

chủ đề

Bạn có thể thiết lập chủ đề của riêng bạn. Nhấp vào nút Chủ đề tùy chỉnh .

chủ đề tùy chỉnh

Tải lên hình nền ở định dạng png hoặc jpg .

Các tệp quá lớn cho nền có thể làm chậm đáng kể công việc của Bitrix24 của bạn. Sử dụng hình ảnh không lớn hơn 20 MB và không lớn hơn 5000x5000.

Tải lên hình nền

Không đồng nghiệp nào của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi các thay đổi chủ đề. Tuy nhiên, mọi người sẽ thấy chủ đề thiết kế cá nhân của bạn nếu họ truy cập hồ sơ của bạn.

chủ đề hồ sơ

Quản trị viên cũng có thể chỉ định chủ đề mặc định cho tất cả nhân viên .

Hình nền mặc định