Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Chủ đề hồ sơ mới trong Bitrix24

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: 25 tháng 5 năm 2023.


Chúng tôi đã thêm 7 chủ đề mới theo phong cách trung lập ngoài những chủ đề hiện có. Chúng không chi tiết và nếu bạn thích âm thanh yên tĩnh hơn, bạn có thể thử một trong số chúng để không bị phân tâm khỏi nhiệm vụ của mình.

chủ đề mới

Tên của các chủ đề mới là:

  • Dải Ngân Hà
  • quả cầu ma thuật
  • quả mâm xôi
  • hoàng hôn nhiệt đới
  • lụa đen
  • lụa tinh tế
  • cồn cát ven biển

Chúng tôi hy vọng rằng các chủ đề hồ sơ mới sẽ giúp bạn thiết kế một không gian làm việc tốt hơn cho nhân viên. Để chọn một chủ đề mới, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn rồi nhấp vào Thay đổi trong tiện ích hồ sơ.

Thay đổi chủ đề

Đọc thêm trong bài viết - Chủ đề hồ sơ .