Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Phân loại nhóm làm việc theo thẻ

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 09 tháng 01 năm 2023.


Nếu bạn làm việc với một số lượng lớn dự án hoặc nhóm làm việc, Thẻ có thể chính xác là thứ bạn cần. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm nhóm làm việc theo thẻ với sự trợ giúp của bộ lọc nằm trong phần Nhóm làm việc .

Nhấp vào Thêm trường và đánh dấu vào Thẻ .

day.jpg

Bạn có thể thêm thẻ vào nhóm làm việc mới trong biểu mẫu tạo nhóm làm việc hoặc thêm chúng vào nhóm hiện có. Nhấp vào nút Giới thiệu về nhóm làm việc , mở menu Hành động và chọn tùy chọn Chỉnh sửa nhóm làm việc .

Chỉnh sửa nhóm làm việc

Mở phần Tham số mở rộng và tìm trường Thẻ . Bạn có thể thêm nhiều từ khóa cùng một lúc. Trong trường hợp này, nhóm làm việc sẽ xuất hiện dưới mỗi thẻ mà bạn sẽ nhấp vào.

Thêm thẻ