Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Di chuyển sang Bitrix24 từ các hệ thống CRM khác

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: 07 tháng 4 năm 2023.


Có rất nhiều khả năng để nhập các loại dữ liệu khác nhau dưới dạng tệp .CSV vào Bitrix24.

Ngoài ra, bạn có thể di chuyển từ các hệ thống khác sang Bitrix24 bằng các ứng dụng từ Bitrix24.Market . Các ứng dụng này giúp bạn chuyển cơ sở dữ liệu sang Bitrix24 CRM một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Xem các ứng dụng khả dụng trong phần này - Ứng dụng di chuyển .

Ứng dụng di chuyển

Hoặc nhấp vào CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM > Bitrix24.Market > Di chuyển từ CRM khác :

Di chuyển từ CRM khác

Xin lưu ý rằng chỉ quản trị viên mới có thể cài đặt ứng dụng. Tuy nhiên, người dùng thông thường có thể xem thông tin về ứng dụng và đưa ra quyết định cài đặt ứng dụng. Quản trị viên tài khoản Bitrix24 sẽ nhận được yêu cầu cài đặt ứng dụng đã chọn.

Điều này chắc chắn sẽ hữu ích cho những người dùng Bitrix24 mới, những người luôn cố gắng duy trì cơ sở khách hàng của họ và tận dụng tất cả các tính năng có sẵn của Bitrix24 CRM.

Nếu cần các công cụ Bitrix24 không có trên đám mây, bạn có thể di chuyển tài khoản Bitrix24 của mình từ phiên bản Đám mây sang Phiên bản tại chỗ. Đọc thêm về nó trong bài viết này .