Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Xóa các DATA TRong CRM

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật cuối cùng: Tháng Mười Một 22, 2021.


Để xóa các phần tử, bạn cần có quyền truy cập. Đọc thêm trong bài viết Quyền truy cập trong CRM.

Có một số cách để xóa các yếu tố CRM:

  • từ danh sách
  • Từ Kanban
  • từ biểu mẫu CRM

Từ danh sách. Chọn các phần tử từ danh sách, đánh dấu tích và nhấp vào Xóa.

delete_list_element.jpg

Từ kanban. Bạn có thể xóa một hoặc nhiều yếu tố cùng một lúc. Nếu bạn muốn xóa một phần tử, hãy kéo nó bằng chuột vào  nút Xóa. Để xóa một số phần tử, hãy đánh dấu chúng bằng dấu tích và kéo chúng vào  nút Xóa.

delete_kanban_element.jpg

Các phần tử đã xóa trước tiên chuyển đến Thùng rác và ở đó trong 30 ngày. Bạn có thể khôi phục chúng hoặc xóa chúng theo cách thủ công. Tất cả các yếu tố bị xóa được loại trừ khỏi các báo cáo phân tích. Đọc thêm trong bài viết Thùng rác CRM.

delete_form_element.jpg

Deleted elements firstly go to the Recycle Bin and stay there for 30 days. You can either recover them or delete them manually. All deleted elements are excluded from analytical reports. Read more in the article CRM Recycle Bin.

recycle_bin_crm.jpg