Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Quyền truy cập trong CRM

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 11 tháng 7 năm 2023.


Quyền truy cập CRM là cần thiết để thiết lập cho bộ phận trách nhiệm khi làm việc với khách hàng.

Kiểm tra xem tùy chọn này có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả .

 

Quyền truy cập được thiết lập theo cách sau: bạn tạo một vai trò trong CRM, chỉ định vai trò đó cho một nhân viên, một bộ phận hoặc một nhóm nhân viên và chỉnh sửa các quyền của vai trò cụ thể.

 

Định cấu hình vai trò trong CRM

Vai trò là một tập hợp các quyền cụ thể có thể được gán cho một hoặc một số nhân viên, một bộ phận hoặc một nhóm.

Chuyển đến phần CRM - Cài đặt - Quyền truy cập - CRM .

Quyền truy cập CRM

Danh sách các vai trò được hiển thị ở bên phải. Theo mặc định, có hai vai trò: Người quản lý và Người quản trị .

Nếu cần, bạn có thể tạo các vai trò bổ sung hoặc xóa những vai trò không cần thiết.

vai trò

Tạo và xóa vai trò

Chúng tôi khuyên bạn không nên tạo vai trò riêng cho từng nhân viên. Bạn càng tạo nhiều vai trò thì càng khó định cấu hình và cập nhật chúng.

Nhấp vào Thêm bên dưới danh sách vai trò.

thêm vai trò

Chỉ định tên vai trò và lưu cài đặt.

Tên vai trò

Nếu bạn muốn xóa vai trò, hãy nhấp vào biểu tượng dấu chéo.

Xóa vai trò

Một danh sách người dùng có quyền truy cập được hiển thị ở bên trái.

Vai trò CRM

Nhấp vào Thêm quyền truy cập trong danh sách người dùng.

Thêm quyền truy cập

Bạn có thể chọn một người dùng, một bộ phận hoặc một nhóm/dự án.

Chọn người dùng

Chỉ định vai trò cho người dùng bạn đã chọn.

Chỉ định vai trò


Cố gắng tránh xung đột quyền. Nó xảy ra khi các quyền truy cập khác nhau được cấu hình cho cùng một người dùng. Ví dụ: các quyền tối thiểu được đặt cho bộ phận và các quyền tối đa được đặt cho cá nhân nhân viên.

Tham khảo thêm thông tin tại bài viết: Xung đột quyền truy cập trong CRM

Định cấu hình quyền truy cập cho các vai trò

Chọn vai trò bạn muốn định cấu hình và nhấp vào biểu tượng bút chì.

Chỉnh sửa vai trò

Định cấu hình quyền cho vai trò đã chọn và lưu các thay đổi.

Định cấu hình quyền truy cập