Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Hợp nhất giao dịch

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 2 năm 2023.


Kiểm tra xem tùy chọn này có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả .

Đôi khi bạn có thể rơi vào tình huống cần hợp nhất một số giao dịch. Ví dụ: một khách hàng đã gửi cho bạn một email về việc mua một chiếc áo sơ mi và sau đó gọi cho bạn để cho bạn biết một số thông tin bổ sung về màu sắc. Kết quả là bạn có hai giao dịch liên quan đến cùng một khách hàng và sản phẩm.

Giao dịch hợp nhất sẽ không khả dụng nếu bạn không có quyền truy cập để cập nhật và xóa bản ghi.

Đọc thêm trong bài viết: Quyền truy cập trong CRM .

Để hợp nhất các giao dịch, hãy nhấp vào CRM - Giao dịch - Danh sách .

Danh sách

Chọn hộp bên cạnh giao dịch bạn muốn hợp nhất và chọn tùy chọn Hợp nhất trong menu hành động.

hợp nhất

Trước khi hợp nhất các giao dịch, bạn cần chọn một giao dịch sẽ được sử dụng làm giao dịch cơ bản.

thỏa thuận cơ bản

Một trường có thể có các giá trị khác nhau khi hợp nhất các giao dịch. Chọn cái mà bạn muốn được thêm vào kết quả hợp nhất. Kết quả được hiển thị bên trái.

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào nút Hợp nhất và các giao dịch sẽ được hợp nhất.

Kết quả