Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Đặt thông tin đăng nhập và mật khẩu khi đăng nhập qua mạng xã hội

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật cuối cùng: Tháng Mười Hai 14, 2022.


Bitrix24 hỗ trợ ủy quyền thông qua mạng xã hội. Nếu bạn đã sử dụng một trong các dịch vụ trong quá trình đăng ký, nhưng bạn cần đơn giản hóa quá trình đăng nhập vào tài khoản, hãy tạo thông tin đăng nhập và mật khẩu quen thuộc. Trong trường hợp này, email sẽ được sử dụng làm thông tin đăng nhập.

Tạo thông tin đăng nhập và mật khẩu cũng đơn giản hóa việc đăng nhập qua ứng dụng máy tính để bàn.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Đăng nhập vào ứng dụng Bitrix24 Desktop.


 

Thêm địa chỉ email vào hồ sơ Bitrix24 Network của tôi

Truy cập trang hồ sơ Bitrix24 Network và đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội bạn đã sử dụng trong quá trình đăng ký.

Social networks

Nhấp vào Kết nối email.

Connect email

Nhập địa chỉ email của bạn và tạo mật khẩu. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau đó mở hộp thư đến của bạn và tìm thư xác nhận.

Xác nhận thư có thể không cần thiết nếu bạn liên kết hộp thư với tích hợp mạng xã hội.

Xác nhận địa chỉ email và nó sẽ được kết nối với hồ sơ Bitrix24 Network của bạn.

Nếu hệ thống hiển thị lỗi, điều đó có nghĩa là email này đã được đăng ký trong hồ sơ Bitrix24 Network. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng email khác hoặc hủy liên kết email mong muốn khỏi tài khoản. Để thực hiện việc này, hãy truy cập cấu hình Bitrix24 Network bằng email hiện tại và nhấp vào Thay đổi trong trường email. Chỉ định một địa chỉ email mới và xác nhận nó. Sau này, bạn có thể kết nối nó với tài khoản mong muốn.

Bây giờ bạn có thể sử dụng không chỉ mạng xã hội của bạn, mà còn cả thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn khi đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 bằng trình duyệt hoặc ứng dụng máy tính để bàn.
 

Đọc thêm: