Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Sự khác biệt giữa tài khoản Bitrix24 và Bitrix24 Network profile là gì

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật cuối cùng: Tháng Mười Hai 10, 2022.


Tài khoản Bitrix24 là không gian làm việc của bạn với một bộ công cụ: CRM, Cuộc gọi video, Tài liệu trực tuyến, Nhiệm vụ, v.v. Ở đây đồng nghiệp của bạn và bạn làm việc, giao tiếp và tương tác với khách hàng.

Account

Bitrix24 Network profile là trang cá nhân của bạn. Nó hiển thị các tài khoản mà bạn đã tạo hoặc nơi bạn được mời làm người dùng.

Network page

Cấu hình mạng Bitrix24 được kích hoạt với các điều kiện sau:

  • Nếu tài khoản được đăng ký qua email - hãy xác minh email này.
  • Nếu tài khoản được đăng ký qua mạng xã hội - chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận người dùng.

Trong hồ sơ Bitrix24 Network, bạn quản lý tài khoản, dữ liệu ủy quyền và bạn có quyền truy cập chung vào tất cả các tài khoản Bitrix24. Ngoài ra, bạn có thể tạo Bitrix24 mới, kết nối số điện thoại và email của bạn và thay đổi mật khẩu của bạn.

Bitrix24 account và Bitrix24 Network profile là hai không gian hoàn toàn khác nhau, mỗi không gian được thiết kế cho một mục đích cụ thể. Tài khoản là một hệ thống để làm việc và tương tác với mọi người, hồ sơ là một tài khoản để quản lý các tài khoản hiện có.

Bài viết đề xuất: