Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Tiện ích của người dùng

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 25 tháng 5 năm 2023.


Khi bạn nhấp vào ảnh hồ sơ, một tiện ích có thông tin người dùng sẽ xuất hiện.

Hồ sơ

Trong widget, bạn có thể: