Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Tạo cuộc họp mới 


Bitrix24 cung cấp cho bạn một công cụ thuận tiện để thiết lập các cuộc họp và cuộc họp giao ban. Thảo luận các vấn đề công việc với đồng nghiệp, ghi lại các điểm thảo luận và đảm bảo không bỏ sót câu hỏi hoặc nhiệm vụ nào.

Kiểm tra xem công cụ này có sẵn trong gói của bạn hay không.
Trang định giá Bitrix24
 

Cách tạo cuộc họp

Đi tới Công ty > Thời gian và báo cáo > Cuộc họp và giao ban .

Các cuộc họp và giao ban

Gói của tôi có tính năng này nhưng không có tab Cuộc họp và giao ban

 

 

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

Các cuộc họp và giao ban

Nhấp vào nút Cuộc họp mới ở bên phải.

Cuộc họp mới

Nêu rõ chủ đề, ngày, giờ và thời lượng của cuộc họp. Sau đó chọn những người tham dự và một trợ lý hành chính sẽ ghi lại cuộc họp. Ngoài ra, xác định một vị trí.

Nếu bạn tổ chức cuộc họp ngoại tuyến, hãy đặt trước một phòng họp còn trống . Nếu nhân viên của bạn làm việc từ xa, bạn có thể sử dụng cuộc gọi video trong Bitrix24 và tổ chức cuộc họp trực tuyến.
Tạo cuộc họp mới

Thêm mô tả cuộc họp và đính kèm bất kỳ tệp nào cần thiết. Bạn cũng có thể liên kết cuộc họp với một nhóm làm việc hoặc dự án.

Mô tả cuộc họp

Trong phần Agenda , hãy nêu rõ các vấn đề sẽ được thảo luận trong cuộc họp. Bạn có thể thêm chúng từ một cuộc họp hoặc nhiệm vụ khác. Đối với mỗi chủ đề, bạn có thể phân công người chịu trách nhiệm, tạo nhiệm vụ và đặt thời hạn.

Nếu bạn đã liên kết cuộc họp với một dự án thì nhiệm vụ cũng sẽ được thêm vào dự án này.
Chương trình nghị sự

Tất cả những gì bạn phải làm tiếp theo là nhấp vào nút Tạo cuộc họp .

Tạo nút họp

Tất cả những người tham dự sẽ nhận được thông báo mời họ tham gia cuộc họp.

Lời mời họp
Tham khảo bài viết này để được hướng dẫn tổ chức cuộc họp.