Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Đặt mật khẩu đăng nhập vào Bitrix24

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 10 năm 2023.


 

Khi bạn đăng ký tài khoản Bitrix24, việc đăng nhập sẽ tự động. Nếu bạn đã đăng ký bằng email, bạn sẽ cần nhập mật khẩu vào đầu mỗi phiên. Có hai cách để đặt mật khẩu:

Nếu bạn đăng ký qua mạng xã hội, hãy sử dụng mật khẩu của mạng đó và đăng nhập.

 

Xác nhận email của bạn và tạo mật khẩu

Khi bạn tạo tài khoản Bitrix24 mới, chúng tôi sẽ gửi email ngay cho bạn. Mở nó và làm theo các bước sau:

Xác nhận email

Tạo mật khẩu

Mật khẩu mới

  1. Nhấp vào nút Xác nhận e-mail của bạn .

  2. Nó sẽ đưa bạn đến trang hồ sơ Mạng Bitrix24 . Tại đây bạn có thể đặt mật khẩu cho Bitrix24 bằng cách nhấp vào Tạo mật khẩu .

  3. Hãy nghĩ ra một mật khẩu, xác nhận nó và nhấp vào Lưu .

Xong! Bây giờ, bạn có thể sử dụng mật khẩu này để đăng nhập vào Bitrix24 của mình.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 của bạn .

 

Khôi phục mật khẩu của bạn

Nếu bạn chưa đặt mật khẩu theo cách mô tả ở trên, bạn có thể thực hiện sau bằng cách sử dụng tùy chọn quên mật khẩu. Thực hiện theo các bước sau:

  1. Điều hướng đến trang Đăng nhập Bitrix24 .

  2. Nhập địa chỉ email của bạn và nhấp vào Quên mật khẩu .

  3. Sau đó trải qua quá trình khôi phục mật khẩu .

Quên mật khẩu

Bạn cũng có thể thay đổi thông tin đăng nhập và mật khẩu của mình sau này, nếu cần. Hãy tham khảo bài viết này để biết cách thực hiện điều đó.