Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Thiết lập chiến dịch email được cá nhân hóa

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 27 tháng 12 năm 2022.


Chúng tôi đã thêm rất nhiều thông số tùy chỉnh vào các chiến dịch Tiếp thị qua Email.

Các tham số này là thẻ #PARAMETER# được thay thế bằng dữ liệu khách hàng khi gửi tin nhắn.

chiến dịch email

 

Làm thế nào nó hoạt động

Chọn mẫu chiến dịch > nhấp vào nút có ba dấu chấm bên cạnh trường chủ đề thư > chọn thông số cần thiết . Nó có thể là một trong các trường thuộc về khách hàng tiềm năng , liên hệ và công ty .

Tên đầu tiên

Các tham số đã chọn sẽ được thêm vào chủ đề tin nhắn. Sao chép và dán chúng vào nội dung thư.

Tham số

 

Bạn cần những thẻ này để làm gì?

Ví dụ: chúng tôi cần bắt đầu một chiến dịch email để cho khách hàng biết về đợt giảm giá. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng tên của khách hàng và tên của đại lý chịu trách nhiệm liên lạc thêm. Chỉnh sửa nội dung tin nhắn và dán các tham số đã sao chép từ chủ đề tin nhắn.

Bạn không thể sử dụng các trường tùy chỉnh trong những email như vậy.

Thông số

Chọn phân khúc cần thiết bằng cách nhấp vào nút chọn phân khúc . Số lượng email sẽ được gửi được hiển thị bên dưới hộp chọn phân khúc.

Chọn phân khúc

Đảm bảo mọi thứ đều chính xác và gửi email. Khi gửi, các tham số sẽ tự động được thay thế bằng dữ liệu từ các biểu mẫu của thực thể CRM tương ứng.

Chỉ huy

Do đó, khách hàng của bạn nhận được email được cá nhân hóa.

email được cá nhân hóa

Bài viết được đề xuất: