Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Câu hỏi thường gặp: CoPilot

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 11 năm 2023.


 

CoPilot là trợ lý Bitrix24, hoạt động trên công nghệ AI và được tích hợp vào các tình huống công việc hàng ngày: nó có thể viết văn bản, đánh giá ý tưởng, giúp hình thành suy nghĩ hoặc nêu bật nội dung chính từ một tin nhắn dài. Bài viết chứa câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về CoPilot.