Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Tạo tài liệu

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 28 tháng 1 năm 2022.


 

Bạn có thể tạo Tài liệu (.docx), Bảng tính (.xlsx) và Bản trình bày (.pptx) trong các ứng dụng được cài đặt trên máy tính của bạn hoặc sử dụng các dịch vụ Google Docs , MS Office Online hoặc Office365 trên Bitrix24.Drive của bạn.

Bạn có thể chọn cách làm việc ưa thích với các tệp trong phần Bitrix24.Drive > nhấp vào nút bánh răng > Cài đặt để làm việc với tài liệu .

work_with_docs.jpg

Tại đây bạn có thể chọn tùy chọn:

  • Cục bộ - sử dụng các ứng dụng được cài đặt trên máy tính của bạn.
  • Trong đám mây - sử dụng các dịch vụ trực tuyến.
  • Bitrix24 - làm việc với các tài liệu bên trong Bitrix24 của bạn.

docs_handling.jpg

Tạo tập tin

Bạn có thể tạo tập tin trong phần Bitrix24 .Drive .

add_doc.jpg

Ở phần Tài liệu .

new_doc.jpg

Hoặc bạn có thể tạo file khi gửi tin nhắn tới Feed .

tin_doc.jpg

Khi bạn lưu tệp, bạn có thể chỉ định tên của nó.

  • Nếu bạn quyết định làm việc với các tệp cục bộ, một ứng dụng tương ứng sẽ được khởi chạy và một tệp mới sẽ được tạo. Tệp này sẽ có tên mặc định nhưng bạn có thể đổi tên tệp trong menu hành động trong phần Bitrix24.Drive hoặc bằng cách nhấp vào nút bút chì trong danh sách tệp đính kèm trong Nguồn cấp dữ liệu.

    đính kèm_doc.jpg

  • Nếu bạn chọn làm việc với các tệp trên đám mây, một dịch vụ trực tuyến tương ứng sẽ được khởi chạy ( Google Docs , MS Office Online hoặc Office365 ). Khi khởi chạy dịch vụ trực tuyến lần đầu tiên, bạn cần nhập thông tin đăng nhập và mật khẩu tài khoản tương ứng. Khi bạn làm việc xong với tệp, Bitrix24 sẽ đề nghị bạn lưu tệp đó.

    save_doc.jpg