Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Đo lường mức độ căng thẳng của bạn

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 25 tháng 5 năm 2023.


Công cụ này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và trò chơi hóa, không cung cấp lời khuyên, chẩn đoán hoặc đảm bảo về mặt y tế hoặc tâm lý và không đại diện cho dữ liệu nhạy cảm của cá nhân.

Khối lượng công việc nhiều dẫn đến căng thẳng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, năng lượng và tâm trạng của bạn.

Bạn có thể đo mức độ căng thẳng của mình trong Bitrix24 bằng điện thoại thông minh, giảm thiểu và tăng năng suất.

stress1.jpg

Mức độ căng thẳng của bạn được đo như thế nào

Mức độ căng thẳng phụ thuộc vào biến thiên nhịp tim (HRV) có thể đo được bằng camera trên điện thoại thông minh của bạn.

Đọc thêm về nguyên tắc đo lường mức độ căng thẳng trên trang web Welltory .

Làm thế nào nó hoạt động

Trong ứng dụng Bitrix24 Mobile, vào menu chính > nhấn Mức độ căng thẳng > Đo lường .

stress5.jpg

Việc đo mức độ căng thẳng được thực hiện trong ứng dụng Welltory nên bạn cần tải về và cài đặt. Sau đó làm theo hướng dẫn và kết quả sẽ được lưu vào hồ sơ tài khoản Bitrix24 của bạn.

stress6.jpg

Nhấn Hiển thị trong hồ sơ và kết quả sẽ được hiển thị trong hồ sơ của bạn.

stress2.jpg

Nếu bạn không muốn đồng nghiệp xem kết quả của mình, hãy chọn tùy chọn Lưu riêng tư . Sau đó, bạn có thể chuyển đổi giữa chế độ riêng tư và công khai bằng cách nhấp vào biểu tượng con mắt .

stress3.jpg

Cách tắt tùy chọn đo mức độ căng thẳng

Quản trị viên tài khoản Bitrix24 có thể tắt tùy chọn đo lường mức độ căng thẳng trong phần cài đặt tài khoản.

stress4.jpg