Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Tạo các bài đăng và tác vụ Nguồn cấp dữ liệu từ email

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 21 tháng 10 năm 2022.


Nếu bạn cần khách hàng hoặc người dùng extranet của mình tạo các bài đăng hoặc tác vụ trên Nguồn cấp dữ liệu , họ có thể làm điều đó bằng cách gửi email đến một địa chỉ email đặc biệt.

Mở trang hồ sơ của bạn > nhấp Bảo mật .

Bảo vệ

 

Tạo một nhiệm vụ từ một email

Nhấp vào Chuyển tiếp địa chỉ và sao chép địa chỉ được chỉ định trong trường Để tạo tác vụ .

Để tạo nhiệm vụ

Địa chỉ email này là duy nhất cho mỗi người dùng tài khoản. Nó chỉ có thể được sử dụng để tạo tác vụ từ email.

Bạn có thể sử dụng địa chỉ này để gửi email nhiệm vụ cho chính mình hoặc chia sẻ nó với đồng nghiệp, đối tác hoặc khách hàng để đặt nhiệm vụ cho bạn. Chỉ cần chuyển tiếp hoặc gửi một email mới đến địa chỉ này với tên nhiệm vụ làm chủ đề email và mô tả nhiệm vụ làm nội dung tin nhắn. Đính kèm tệp vào email và chúng sẽ được thêm dưới dạng tệp đính kèm vào tác vụ Bitrix24 của bạn.

Kiểm tra hợp đồng

Tệp đính kèm không được vượt quá 14Mb.

Nhiệm vụ mới được tạo cho bạn từ thông báo email sẽ trông giống như bất kỳ biểu mẫu nhiệm vụ Bitrix24 nào khác, có thể chỉnh sửa bất kỳ lúc nào – ví dụ: bạn sẽ có thể chỉ định nó cho người dùng khác, thêm người tham gia hoặc người quan sát, đặt thời hạn, v.v. mặc định, người chịu trách nhiệm và người tạo tác vụ là người gửi thư email tới.

nhiệm vụ đã tạo

 

Tạo bài đăng Nguồn cấp dữ liệu từ email

Nhấp vào Địa chỉ chuyển tiếp và sao chép địa chỉ được chỉ định trong trường Để tạo bài đăng Nguồn cấp dữ liệu .

Để tạo bài viết

Địa chỉ email này là duy nhất cho mỗi người dùng tài khoản. Nó chỉ có thể được sử dụng để tạo bài đăng từ email.

Gửi email đến địa chỉ này, chỉ định tiêu đề bài đăng làm chủ đề email và chính bài đăng làm nội dung tin nhắn. Đính kèm tệp vào email và chúng sẽ được thêm dưới dạng tệp đính kèm vào bài đăng Nguồn cấp dữ liệu.

Bất cứ cập nhập nào

Tệp đính kèm không được vượt quá 14Mb.

Có nhiều trường hợp điều này có thể hữu ích, chẳng hạn như một email quan trọng từ khách hàng của bạn cần được chú ý ngay lập tức hoặc một tin nhắn từ đồng nghiệp hiện chỉ có quyền truy cập vào email.

Theo mặc định, bài đăng được tạo bằng cách chuyển tiếp email sẽ được gửi từ bạn đến chính bạn. Nếu bạn muốn lôi kéo những người khác vào cuộc trò chuyện, bạn cần nhấp vào Khác > Thêm người nhận .

Đã tạo bài đăng

Quan trọng! Nếu bạn sử dụng phiên bản Bitrix24 On-Premise (hoặc gói Bitrix24 Cloud Professional hoặc Enterprise với tùy chọn Tên miền riêng ), bạn cần có tài khoản Bitrix24 của mình để có thể truy cập được từ Internet để có thể tạo một bài viết trên Nguồn cấp dữ liệu bằng cách gửi email. Ngoài ra, hãy đảm bảo thêm bản ghi MX mail-001.bitrix24.com của máy chủ thư Bitrix24 vào miền tài khoản Bitrix24 của bạn. Để làm điều đó, hãy liên hệ với quản trị viên miền của bạn. Các gói Bitrix24 Cloud khác người dùng không cần phải làm điều đó.