Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Thay đổi ngôn ngữ giao diện

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 1 năm 2024.


Ngôn ngữ giao diện là ngôn ngữ hiển thị trong tài khoản Bitrix24 của bạn. Theo mặc định, nó được đặt theo vùng miền của tài khoản của bạn. Ví dụ: nếu bạn đăng ký tài khoản mới trong vùng miền bitrix24.com , tiếng Anh sẽ được đặt làm ngôn ngữ giao diện mặc định.

Bạn chỉ có thể thay đổi ngôn ngữ giao diện theo cách này trong tài khoản Bitrix24 Cloud.

Mỗi người dùng Bitrix24 có thể thay đổi ngôn ngữ giao diện Bitrix24 với sự trợ giúp của nút đặc biệt ở bảng cuối cùng của bất kỳ trang nào trong tài khoản Bitrix24. Nhấp vào nó để xem danh sách tất cả các ngôn ngữ giao diện có sẵn và chọn ngôn ngữ mong muốn.

Ngôn ngữ

Ngôn ngữ trong ứng dụng Bitrix24 Desktop tương ứng với ngôn ngữ hệ điều hành của bạn.


Đối với Bitrix24 tại chỗ :