Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

So sánh các phiên bản Bitrix24 tại chỗ

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 06 tháng 10 năm 2023.


 

Phiên bản tại chỗ của Bitrix24 lý tưởng cho các doanh nghiệp lớn và các tổ chức doanh nghiệp.

Định giá tại chỗ

Có hai phiên bản Bitrix24 On-Premise: Business và Enterprise .

 

Phiên bản Bitrix24 On-Premise Business bao gồm các tính năng sau:

  • Nhiều người dùng hơn : Có thể thêm 50-500 người dùng vào tài khoản phiên bản Bitrix24 On-Premise Business.

  • Người dùng bên ngoài : Quyền truy cập Extranet cung cấp một không gian riêng biệt, an toàn, nơi các nhóm làm việc có thể được chia sẻ với những người dùng bên ngoài như khách hàng, đối tác, người làm việc tự do và các nhà cung cấp dịch vụ khác. Tất cả chức năng tương tự đều có sẵn trong các nhóm extranet, nhưng các bên thứ ba này chỉ có thể thấy các nhóm làm việc mà họ là thành viên và những người dùng khác nhau của các nhóm đó.

  • e-Learning : Tính năng này cho phép bạn tạo các khóa đào tạo trực tuyến, tiến hành kiểm tra và chứng nhận người dùng. Bạn có thể tạo số lượng khóa đào tạo trực tuyến và bài kiểm tra không giới hạn cho nhân viên hoặc những người bạn mời trong extranet của mình. Tất cả các kết quả mà nhân viên/người tham gia đạt được đều được đăng ký và có thể theo dõi trong nhật ký.

  • Bộ phận trợ giúp : Bitrix24 đi kèm với dịch vụ bộ phận trợ giúp chuyên nghiệp cho phép bạn tổ chức các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và tạo ra một hệ thống minh bạch và hiệu quả cho các yêu cầu dịch vụ. Bạn có thể tạo vé hỗ trợ bằng cách điền vào biểu mẫu đặc biệt trong mạng nội bộ hoặc qua email bằng hộp thư được thiết lập để xử lý việc tạo vé hỗ trợ.

  • Active Directory, SSO, MS Exchange, Sharepoint Sync : Bitrix24 tích hợp chặt chẽ với các tác vụ, danh bạ và lịch của MS Outlook (tích hợp hai chiều sử dụng danh sách SharePoint dựa trên SOAP). Trình kết nối MS Exchange Server 2007/2010 dùng để đồng bộ hóa lịch, tác vụ và danh bạ trong mạng nội bộ của bạn từ MS Exchange Server. Ngoài ra, Bitrix24 còn tích hợp với các sản phẩm của Google và Apple thông qua việc hỗ trợ các định dạng CalDAV và CardDAV. Sản phẩm của chúng tôi cũng hỗ trợ tích hợp Active Directory/LDAP, cung cấp cho tài khoản của bạn phương pháp quản lý dữ liệu tập trung.

Bạn có thể tìm thêm thông tin để so sánh các phiên bản Bitrix24 On-Premise trên trang Bitrix24 On-Premise: Phiên bản và giá cả .