Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

CRM chủ động

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 11 năm 2023.


 

CRM chủ động là một khái niệm bán hàng hiện đại. Nó giúp bạn luôn cập nhật thông tin về khách hàng tiềm năng và giao dịch, không bao giờ bỏ lỡ khách hàng nào và lập kế hoạch cho các bước tiếp theo để thúc đẩy tiến trình bán hàng của kênh.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách CRM chủ động có thể mang lại lợi ích cho bạn.

 

Lập kế hoạch hoạt động

Chế độ xem Hoạt động cho phép bạn ước tính khối lượng công việc của mình trong tuần hoặc tháng tiếp theo. Có sáu cột:

  • Quá hạn
  • Hôm nay
  • Tuần này
  • Tuần tới
  • Không có hoạt động
  • Hơn hai tuần

Các giao dịch và khách hàng tiềm năng được tự động phân bổ vào các cột, tùy thuộc vào thời hạn cho các hoạt động trong một thực thể. Cột Hôm nay dành cho các hoạt động đến hạn hôm nay và cột Tuần sau dành cho các hoạt động có thể chờ đợi.

Tìm hiểu thêm về chế độ xem Hoạt động trong giao dịch và khách hàng tiềm năng

Giai đoạn

 

Tránh bỏ lỡ các hoạt động liên quan đến khách hàng

Bộ đếm hiển thị số lượng hoạt động đến và theo kế hoạch mà bạn có. Chúng giảm thiểu sự xao lãng từ những lời nhắc nhở không cần thiết, vì chúng chỉ sáng lên khi cần chú ý.

Tìm hiểu thêm về bộ đếm trong CRM

Theo mặc định, bộ đếm hoạt động sẽ sáng lên 15 phút trước thời hạn. Bạn cũng có thể điều chỉnh khoảng thời gian nhắc nhở theo nhu cầu của mình.

Tìm hiểu cách định cấu hình lời nhắc hoạt động được cá nhân hóa

Bộ đếm trong CRM

Để ưu tiên các câu hỏi đến từ khách hàng, hãy xem trạng thái trò chuyện trên thẻ thực thể CRM. Không có trạng thái cho biết không có tin nhắn chưa đọc. Trạng thái Chưa đọc có nghĩa là khách hàng của bạn đang chờ phản hồi.

Tìm hiểu cách quản lý cuộc trò chuyện của khách hàng trong CRM

Trò chuyện khách hàng Trong ví dụ này, hai giao dịch có bộ đếm màu xanh lá cây nhưng chỉ có một giao dịch được gắn nhãn Chưa đọc .
Do đó, bạn không bỏ lỡ bất kỳ cuộc trò chuyện nào đang diễn ra cũng như không để lại câu trả lời cho cuộc trò chuyện của khách hàng.

Đối với mỗi cuộc gọi đến và cuộc gọi nhỡ, CRM sẽ tạo một hoạt động mới. Trạng thái Cuộc gọi nhỡ giúp bạn chú ý đến việc liên hệ với khách hàng có cuộc gọi nhỡ mà bạn đã bỏ lỡ. Các thực thể CRM có cuộc gọi đến không có bất kỳ trạng thái nào nhưng được đánh dấu bằng bộ đếm màu xanh lục.

Tìm hiểu cách xử lý cuộc gọi của khách hàng trong CRM

Cuộc gọi nhỡ

 

Lên lịch các hoạt động để liên hệ với khách hàng của bạn

Bây giờ, nếu không có hoạt động nào được lên kế hoạch trong một giao dịch hoặc khách hàng tiềm năng, CRM sẽ nhắc bạn tạo một hoạt động khi bạn đóng biểu mẫu thực thể. Vì vậy, khách hàng sẽ không bị bỏ mặc lâu.

Tìm hiểu thêm về các hoạt động thông minh trong CRM

CRM chủ động

 

Nhận lời nhắc về các hoạt động sắp tới

Nếu các thực thể CRM cần sự chú ý của bạn, chúng sẽ được hiển thị ở trên cùng nhờ tính năng Chế độ tập trung . Nó hoạt động trong chế độ xem Danh sách, Kanban và Hoạt động.

Tìm hiểu thêm về chế độ Tập trung trong CRM

Ngoài ra, bạn có thể chọn thời điểm nhận lời nhắc để bắt đầu một hoạt động.

Tìm hiểu cách thêm hoạt động trong CRM
Tìm hiểu cách nhận lời nhắc hoạt động

Thêm hoạt động

 

Tóm lại

  • CRM chủ động là một cách tiếp cận mới cho quy trình bán hàng của bạn.

  • Luôn cập nhật thông tin về khách hàng tiềm năng và giao dịch, không bao giờ bỏ lỡ khách hàng nào và lập kế hoạch cho các bước tiếp theo để thúc đẩy tiến trình của kênh bán hàng.