Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Kết nối Bitrix24 Drive làm ổ đĩa mạng trong Windows

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 14 tháng 9 năm 2023.


 

Để làm việc với các tập tin ổ đĩa trên máy tính, bạn có thể kết nối Bitrix24 Drive dưới dạng ổ đĩa mạng. Các tập tin sẽ được đồng bộ hóa tự động.

Nếu bạn kết nối Bitrix24 Drive làm ổ đĩa mạng, các quy trình nghiệp vụ sẽ hoạt động bình thường.

Có một số cách để bạn có thể kết nối Bitrix24 Drive. Tất cả các phương pháp này yêu cầu Windows Vista trở lên.