Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Nhiệm vụ trong dự án

Stacy Smith

Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: 08 tháng 2 năm 2023.


Đôi khi bạn có thể có một số nhiệm vụ liên quan với các nhân viên chịu trách nhiệm khác nhau. Làm việc với các tác vụ như vậy ở một nơi sẽ dễ dàng hơn. Trong Bitrix24, bạn có thể liên kết các tác vụ đó với một dự án và theo dõi chúng trong phần dự án.

Cách tạo một dự án

Trước hết, bạn cần tạo một dự án mới. Khi thêm một tác vụ mới, hãy nhấp vào Thêm > Tạo dự án .

Tạo dự án

Bạn cũng có thể tạo các dự án mới trong phần Nhóm làm việc . Đọc thêm trong bài viết - Nhóm làm việc và dự án .

 

Tạo nhóm làm việc

Chọn loại dự án của bạn.

Chọn loại dự án

Mở phần Tham số mở rộng và đảm bảo bật tùy chọn Nhiệm vụ .

tham số mở rộng

Kích hoạt nhiệm vụ

Bất kỳ dự án có ngày của nó. Điều quan trọng là phải chỉ định chính xác những ngày này vì nếu thời hạn của nhiệm vụ được liên kết nằm ngoài ngày của dự án, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau:

Lỗi thời hạn nhiệm vụ

Một dự án mới sẽ xuất hiện trong tab Dự án của phần Nhiệm vụ và Dự án. Trong phần này, bạn có thể xem bộ đếm cho các nhiệm vụ trong từng dự án, ngày dự án, tỷ lệ hiệu quả của nhiệm vụ, v.v.

danh sách dự án

Bạn cũng có thể chọn một dự án hiện có khi tạo một nhiệm vụ.

Thêm vào dự án


Đọc thêm: